που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Εκπ. Υλικό
  • A junior

B. Γράψε τα γράμματα που λείπουν :

 

1. __ish                 2. rin__              3. s__n

4. __ ree              5. __ueen            6. jell__

 

C. Γράψε τις λέξεις με κεφαλαία :

1. insect => __ __ __ __ __ __

    2. parrot => ___ ___ ___ ___ ___ ___

    3. ring => ___ ____ ___ ___

    4. dog = > ___ ___ ___

 

    D. Γράψε τους αριθμούς που λείπουν:

    1. = ……………….                         6. =  ……six……………

    2. = ………………                 7. = …seven….           

    3. = ………………                 8. = ………………….

    4. = ………………                 9. = …………………..

    5. = ……………….                        10. = ……ten……..

 

 E. Γράψε τις εκφράσεις στα αγγλικά:

1. ένας παπαγάλος = _________________________

2. μία ομπρέλα = _____________________________

3. ένα έντομο = ______________________________

4. ένα ποντίκι = ______________________________

5. ένα χταπόδι = ______________________________

6. ένα πορτοφόλι = _____________________________ 
Συνοδευτικά Αρχεία:
Προγράμματα Σπουδών