που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Αγγλ. Φιλολογίας
Αγγλ. Φιλολογίας

   Η μεγάλη εμπειρία μας στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα της Αγγλικής Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή για όσους υποψηφίους δίνουν τα Αγγλικά σαν ειδικό μάθημα, επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τις συνεχόμενες επιτυχίες των σπουδαστών μας. Παρακολουθούμε όλες τις αλλαγές από κοντά και είμαστε πλήρως ενήμεροι, ιδιαίτερα με την τελευταία απόφαση του Υπουργείου που αλλάζει μέρος των εξετάσεων και καταργείται η μετάφραση. Αντί αυτής ζητείται από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε 8 έως 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με βάση ξενόγλωσσο κείμενο με στόχο την κατανόηση γραπτού λόγου. Η αλλαγή αυτή ισχύει ήδη από τις εξετάσεις του 2010. 
   Η απαιτητική εκπαιδευτική προετοιμασία μας καθώς και  η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μας σε κάθε βήμα της προετοιμασίας τους, οδηγούν στην επιτυχή εκπλήρωση των στόχων των υποψηφίων μας. Επιτυχημένοι σπουδαστές μας σήμερα είναι φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ άλλοι σπουδάζουν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.


                                        Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών