Εκδηλώσεις
Η σχολή μας δίδει πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στο διδακτικό προσωπικό και γι΄αυτό κάθε χρόνο οργανώνει ψυχαγωγικές & μορφωτικές εκδηλώσεις όπως χριστουνεννιάτικη γιορτή, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και ταξίδια στην Αγγλία σε φημισμένα Πανεπιστήμια. 
     
Από την εκδρομή μας στην Αγγλία
Προγράμματα Σπουδών