που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > DALF C2
DALF C2

Το Δίπλωμα DΑLF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας .Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Εξετάσεις
Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DΑLF C2 αποτελούνται από 2 ενότητες:
 1. Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: Εξέταση 30 λεπτά και προετοιμασία 1 ώρα.
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  - Απολογισμός του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο φορές το ακουστικό)
  - Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο
  - Συζήτηση με την επιτροπή
  2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 50% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: 3 ώρες και 30 λεπτά. Παραγωγή ενός δομημένου κειμένου (άρθρο, κύριο άρθρο, αναφορά, ομιλία, κλπ) βάσει ενός φακέλου κειμένων περίπου 2000 λέξεων. 2 ειδικότητες στην επιλογή του υποψηφίου: Φιλολογία και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 3 ώρες και 30 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 10/50.

Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών