που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > DELF A1
DELF A1

                          ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ


Το Δίπλωμα DELF A1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF A1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 20 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα 3 λεπτών, που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 30 λεπτά.
  Εξέταση σε δύο μέρη:
  - Συμπλήρωση ενός φυλλαδίου, ενός εντύπου
  - Σύνταξη απλών προτάσεων (κάρτες, μηνύματα, λεζάντες…) σε θέματα της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 5 με 7 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση.
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  - Κατευθυνόμενη συνομιλία
  - Ανταλλαγή πληροφοριών
  - Θεματικός διάλογος
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών