που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Γαλλικής Φιλολογίας
Γαλλικής Φιλολογίας

Η μεγάλη εμπειρία μας στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα της Γαλλικής Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή για όσους υποψηφίους δίνουν τα Γαλλικά σαν ειδικό μάθημα, επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τις συνεχόμενες επιτυχίες των σπουδαστών μας.
   Η απαιτητική εκπαιδευτική προετοιμασία μας καθώς και  η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μας σε κάθε βήμα της προετοιμασίας τους, οδηγούν στην επιτυχή εκπλήρωση των στόχων των υποψηφίων μας. Επιτυχημένοι σπουδαστές μας σήμερα είναι φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ άλλοι σπουδάζουν σε γαλλόφωνα πανεπιστήμια.                            Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών