που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Grosses C2+
Grosses C2+

Με το δίπλωμα (GDS) Grosses Deutsches Sprachdiplom αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Großes Deutsches Sprachdiplom είναι μία εξέταση για ενηλίκους.
Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 18 ετών.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών