που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Συνήθεις ερωτήσεις > ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Συνήθεις ερωτήσεις: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
 • Ομαδικό ή ατομικό μάθημα; Πώς μαθαίνει κανείς καλύτερα ξένες γλώσσες;
  Στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, το ομαδικό μάθημα έχει πολλά περισσότερα θετικά στοιχεία από το ατομικό. Ξένες γλώσσες σημαίνει επικοινωνία. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το κύριο πλεονέκτημα του ομαδικού μαθήματος στην τάξη. Η επικοινωνία με τους άλλους μαθητές, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως pair ή group work και role-plays δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή για ουσιαστική χρήση της διδασκόμενης γλώσσας, κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα από τη συνομιλία μόνο με τον καθηγητή, που υπάρχει στο ατομικό μάθημα. Μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα, ο σπουδαστής μαθαίνει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, καθώς μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του, να συζητά και να επιχειρηματολογεί, να διδάσκεται όχι μόνο από τα σωστά και τα λάθη τα δικά του αλλά και των συμμαθητών του. Εξάλλου, αυτό είναι και το ζητούμενο στις εξετάσεις για όλα τα έγκυρα πτυχία γλωσσομάθειας: η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία στην ξένη γλώσσα
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ;
  Οι γνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται σε κάθε στιγμή της ζωής μας, με την αλληλεπίδραση των ιδεών, των προτάσεων, των διευκρινίσεων, των αντιρρήσεων, των ερωτήσεων των συμμαθητών μας, των φίλων μας, των δασκάλων μας και των μελών της οικογένειάς μας. Πιο απλά μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα και πιο ευχάριστα σαν μέλη μιας ομάδας. Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον στη διαδικασία της μάθησης, είναι καθοριστική. Τα ανήσυχα νεανικά πνεύματα τρέφονται, μαθαίνουν και παράγουν σε ένα διαρκώς ανανεούμενο περιβάλλον, το οποίο, με κυρίαρχο στοιχείο την άμιλλα, τους δίνει την ευκαιρία να αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους προσέγγισης κάθε μαθήματος.
 • Τι προσφέρει το ομαδικό μάθημα;
  Η σύνθεση μιας ομάδας / τάξης είναι ένα κράμα προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα που μπορεί να διδάσκονται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευτικού, συμπληρώνουν, χρωματίζουν, εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν κάθε μάθημα. Έτσι, η τάξη γίνεται ο ιδανικός τόπος μάθησης μιας ξένης γλώσσας. Σε αντίθεση η οικοδιδασκάλισσα δεν υποχρεώνεται από τις συνθήκες να διαφοροποιεί τις μεθόδους της, ούτε είναι δυνατόν να προσωποποιεί -αυτή η μία-αρκετούς ή όλους τους μαθησιακούς τύπους και χαρακτήρες των μαθητών, να υποκαθιστά τη δυναμική της ομάδας και να εκφράζει την πολυδιάσταση της εποχής μας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το ιδιαίτερο μάθημα της ξένης γλώσσας καταλήγει, μετά από τα πρώτα στάδια, μια απομονωτική μονόπλευρη προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακό τέλμα. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η διαρκής επιμόρφωση των καθηγητών και η πληθώρα των εποπτικών μέσων (Video, Computer, Multimedia κ.λπ.) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ολοκληρώνουν τη σύνθεση ενός ιδανικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία κάθε μαθησιακού τύπου μαθητή, που θα εκμεταλλεύεται ισόρροπα τις δυνατότητές του, την ομάδα της τάξης του και το περιβάλλον, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μάθησης».
  Καθοριστικοί παράγοντες. Το ζητούμενο υψηλό επίπεδο επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα, αλλά κυρίως το πτυχίο-στόχος, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία του μαθήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν σε ζευγάρια ή σαν ομάδα. Έτσι ακριβώς όπως αντιμετωπίζονται, άλλωστε, στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων (π.χ. Lower - Proficiency).


Προγράμματα Σπουδών