που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Εκπ. Υλικό
ON LINE PLATFORM
  • ONLINE PLATFORM

Είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό στην online πλατφόρμα μας. Οι μαθητές μας με ενα ειδικό προσωπικό κωδικό έχουν πρόσβαση  σε ενα μεγάλο αριθμό  ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου αλλά και οπτικοακουστικό υλικό που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν κι αλλες δεξιότητες. 
Συνοδευτικά Αρχεία:
Προγράμματα Σπουδών