που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > DELF B1
DELF B1

Το Δίπλωμα DELF Β1 πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας και ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

Εξετάσεις               100%  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΤΟ 2014

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά περίπου. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ακουστικά κείμενα 6 λεπτών (δύο φορές το κάθε ακουστικό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 35 λεπτά.
  Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε δύο γραπτά κείμενα:
  - Επιλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία
  - Ανάλυση του περιεχομένου ενός κειμένου γενικού ενδιαφέροντος.
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά. Έκφραση μιας προσωπικής τοποθέτησης σ’ ένα γενικό θέμα (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο, κπλ). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 15 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά για την εξέταση.
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  - Κατευθυνόμενη συνομιλία
  - ΄Ασκηση συνομιλίας
  - ΄Εκφραση προσωπικής γνώμης βάσει ενός κειμένου παρότρυνσης.
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας

Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 βαθμοί με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τους 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/2

 

 

 Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών